Do sešitu vypracovat úkoly na téma tvoření slov :

1/ přiřaďte k sobě příbuzná slova :

lyžař, ohrada, vařečka, zalyžovat si, zavářka, posypat, zahradník,  uvařený, lyžařka, vysypat, přehrada sypký, ohradit, hradiště, posypový

2/ Doplňte kořen slova, tak aby nové slovo dávalo smysl :

a/ vý -

b/ pře -

c/ pro-

3/ Utvořte slovo s danou příponou :  -ář, --írna , -ný

4// Užijte ve větách tato přídavná jména a určete významový rozdíl : hasicí -  hasící, pálivý - pálící, kopací - kopající, výběrový . vybírající, spalovací - spalující

5/ Pojmenujte jedním slovem :

vařit - káva, rovný - běžet, rychle - dráha, plyn - měřit   

úkoly zpracujte do sešitu do 9.10.